OUDERCONTACTEN

In onze school kennen we twee vormen van oudercontact :

- Occasionele contacten :

A. Op vraag van de ouders. Ouders nemen hiervoor contact op met de directeur of met de leraar.

B. Op vraag van de school. De zorgcoördinator neemt contact op met de ouders en regelt een gesprek.

- Het vrijblijvend oudercontact voor kleuter en lager :

Deze vrijblijvende oudercontacten geven u de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn in opvoeding en onderwijs van uw kind.

PLANNING SCHOOLJAAR 2022 - 2023

  • 14 + 15/11/2022 individueel oudercontact 4de leerjaar

  • 16/11/2022 individueel oudercontact ganse lagere school, uitgezonderd het 4de leerjaar

  • 07/12/2022 individueel oudercontact ganse kleuterschool

  • 01 + 02/02/2023 individueel oudercontact 6de leerjaar m.b.t. studiekeuze (zorgcoördinator)

  • 29/03/2023 individueel oudercontact lagere school K4 + lagere school

  • 07/06/2023 individueel oudercontact kleuterschool