ONZE SCHOOL

Uit ons laatste doorlichtingsverslag

De gesubsidieerde vrije basisschool in Grasheide, een deelgemeente van Putte, is rustig gelegen in het centrum van het dorp. 

Ze profileert zich als een school waar het leerkrachtenteam dagelijks wil instaan voor degelijk onderwijs op maat van elk kind

Een kernteam, bestaande uit de directeur en de zorgcoördinator, staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Dit team hecht veel belang aan een goede samenwerking met alle partners en heeft oog voor ieders welbevinden. De directeur en de zorgcoördinator nemen vragen en bekommernissen van leerlingen, ouders en leerkrachten nauw ter harte. Mede hierdoor heeft de school een laagdrempelig karakter wat de contacten met de ouders en met de lokale gemeenschap ten goede komt. 

Het is opvallend dat het opvoedingsproject van de scholengemeenschap in deze school een waardevolle invulling krijgt.