VISIE EN MISSIE

MISSIE.pdf

Het Opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke scholen van Vorselaar

En de droom van Donche...

We leven in een unieke tijd want de tijd kantelt. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden. Iedereen is door deze kentering getekend: jong en oud. 

We staan dan ook voor de uitdaging – samen – te kiezen voor een nieuwe toekomst.

Een opvoeding op de maat van morgen heeft opvoeders nodig die getuigen van hoop en die leven vanuit het evangelie. Lodewijk Donche was zo een man. Hij leefde vanuit een bewogenheid die andere mensen, zelfs tot op vandaag in beweging zet. Hij werd gegrepen door Jezus Christus en koos onvoorwaardelijk voor een leven in dienst van de armen van zijn tijd.

Hij wilde Jezus nadoen en koos uit het evangelie een zestal basishoudingen als pijlers voor zijn opvoedingsproject en hij beklemtoonde dat:

Onze opvoeding is gericht op het leven

Kinderen zijn kleine zinzoekers die uitkijken naar mensen die hen de weg naar het goede leven tonen.

Daarom moeten we als opvoeders hen de waarden waarin we zelf geloven consequent voorleven.

Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming

Het is een eerste en boeiende opdracht in elk kind zoveel mogelijk talenten van het hoofd, het hart en de handen te ontdekken en te ontwikkelen. We streven dan ook naar zowel een hoog leerpeil als naar een brede vorming.

Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten

Opvoeders die kiezen voor de zwaksten hebben vooral ook aandacht voor de leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Zij zoeken voortdurend naar vormen van differentiatie en aangepaste leerhulp en begeleiding.

Onze opvoeding steunt op een persoons-bevorderende relatie

Nabij willen zijn is opvoeden met hartelijkheid: leerlingen laten voelen dat men van harte les geeft en een hart heeft voor wat hen raakt.

Onze opvoeding heeft een zorg voor eigentijdse geloofsopvoeding

Deze tijd vraagt om een vernieuwd godsdienst-onderricht dat de jeugd niet zozeer helpt geloven in een leer, maar helpt leren in geloof en haar via een cultuur van de stilte op weg zet naar een herontdekking van een cultuur van het gebed.

Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking

Dit opvoedingsproject zal maar lukken als we als groep streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen in elkaars gaven.

Nieuwe website van de congregatie

Sinds maart 2021 kan een nieuwe website van de Zusters der Christelijke Scholen worden geraadpleegd: 

op www.zustersvorselaar.be kun je niet alleen informatie vinden over de congregatie vroeger en nu. Je vindt er ook duiding bij de verscheidene apostolaatsdomeinen, waar onderwijs wordt gegeven en er is een aparte pagina m.b.t. de viering van 200 jaar in 2020. Naast mooie sfeerbeelden van activiteiten in het jubeljaar vind je er tevens de animatiefilm over ‘De gravin en de jezuïet’, de virtuele ‘Engelwandeltocht’ en de sfeerwandeling ‘Pletsen in plassen’ terug.