OUDERCONTACTEN

In onze school kennen we twee vormen van oudercontact : 

- Occasionele contacten :

                A. Op vraag van de ouders. Ouders nemen hiervoor contact op met de  directeur of met de leraar.

                B. Op vraag van de school. De zorgcoördinator neemt contact op met de  ouders en regelt een gesprek. 

- Het vrijblijvend oudercontact voor kleuter en lager :

Deze vrijblijvende oudercontacten geven u de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn in opvoeding en onderwijs van uw kind.

PLANNING SCHOOLJAAR 2023 - 2024